טיפול נשימתי- ילדים ותינוקות

:בעיות עיקריות במחלות ריאות בילדים

 ייתכן עיכוב התפתחותי -

קוצר נשימה וקושי בחימצון -

  

נטייה להחמרות במצב הנשימתי -

:מטרת הטיפול הנשימתי בילדים ובתינוקות

שיפור החימצון הריאתי -

מניעת החמרות במצב הנשימתי -

התפתחות תקינה -

שיפור איכות החיים במשפחה ושיגרה בריאה -

:הטיפול הפיזיותרפי

הטיפול מתבצע בבית המטופל\הילד

.תדירות הטיפול תותאם למצבו של המטופל

 

הערכה ראשונית של מצבו הנשימתי של הילד\התינוק, הערכת יכולתו לפינוי ההפרשות (ליחה) ומידת הצורך  בשימוש במכשירי עזר לפינוי ההפרשות

:הטיפול

:מתבצע בבית הילד\התינוק וכולל

.ניקוז ופינוי הפרשות -

.שמירה על דרכי נשימה פתוחים -

.הדרכה להורים -

 .התאמת פרמטרים במשעל וטיפול במשעל לפי הצורך -