טיפול נשימתי- מבוגרים

:בעיות עיקריות במחלות ריאה כרוניות

.(עליה בדיספניאה (קוצר נשימה -

   

.(תשישות) fatigue- עליה ב -

 

.ירידה בתפקוד הריאתי -

 

(ירידה בכוח שרירים כללי (בעיקר בגפיים תחתונות -

.ובסיבולת הכללית   

 

.עליה ברמות החרדה והדיכאון -

.ירידה באיכות החיים -

:מטרת הטיפול הפיזיותרפי

.שיקום ושיפור התפקוד הריאתי -

.שיפור הסיבולת הכללית -

.שיפור התפקוד היומי והתפקוד הכללי -

.שיפור באיכות החיים -

:הערכה ראשונית כוללת

הערכה נשימתית -

הערכת הצורך בשימוש בחמצן -

הערכת סיבולת כללית -

הערכת ניידות והתאמת אביזרי עזר -

(.להליכה ( לפי הצורך 

:הטיפול הפיזיותרפי

,הטיפול יכול להתבצע בשכיבה, בישיבה

 בעמידה ובהליכה לפי מצבו של המטופל ויכולותיו

 

:הטיפול יכלול

. שיפור הגמישות ותנועתיות של בית החזה -

.תרגילי נשימה -

.ניקוז ופינוי הפרשות -

. תרגילים לחיזוק שרירי הנשימה והגפיים -

. פעילות אירובית כללית -

.הדרכה לשיפור התפקוד היומי והכללי -

 .התאמת ערכי משעל וטיפול במשעל לפי הצורך-